Είναι Απαραίτητη;

Πρέπει όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται;  

Είναι Απαραίτητη

  • Όχι, από ιατρικής πλευράς, δεν είναι απαραίτητο να θεραπεύονται όλα τα ορθοδοντικά προβλήματα.

 

  • Ένα ποσοστό ορθοδοντικών προβλημάτων έχει κυρίως αισθητικές συνέπειες και δεν επηρεάζει τη λειτουργία του στόματος. Επειδή η αισθητική είναι συχνά υποκειμενική, έγκειται στους γονείς και στο παιδί να αποφασίσουν αν η αισθητική του χαμόγελου τους ικανοποιεί και να ξεκινήσουν ή όχι ορθοδοντική θεραπεία. Σημαντική ένδειξη αντιμετώπισης αισθητικού προβλήματος είναι όταν επηρεάζει πολύ αρνητικά τη ψυχολογία του παιδιού ή τις κοινωνικές συναναστροφές του.

 

  • Όσον αφορά τα λειτουργικά προβλήματα, η αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης καθορίζεται από το είδος και τη βαρύτητα των επιπτώσεών τους. Προβλήματα που σχεδόν ομόφωνα συστήνεται από τους ορθοδοντικούς να θεραπεύονται είναι εκείνα που δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού δοντιών και ούλων, παθήσεων της κροταφογναθικής διάρθρωσης ή αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των γνάθων.

Web Design & Development by Generation Y generation-y