Ορθοδοντικά Προβλήματα

ΠΟΛΥ ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΕΝΑ ΔΟΝΤΙΑ

συνωστισμένα δόντια

Πολύ συνωστισμένα δόντια, τα οποία ευνοούν την κατακράτηση τροφών ενώ ταυτόχρονα δυσκολεύουν το παιδί στον αποτελεσματικό καθαρισμό τους.

ΠΡΟΕΧΟΝΤΑ ΔΟΝΤΙΑ

Προέχοντα δόντια

Προέχοντα δόντια, που «κάθονται» έξω από τα χείλη όταν το στόμα κλείνει και αυξάνουν τη πιθανότητα τραυματισμού τους

ΓΝΑΘΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΔΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ

δυσαρμονικοί γνάθοι

Γνάθοι που αναπτύσσονται δυσαρμονικά και δημιουργούν τόσο λειτουργικά, όσο και αισθητικά προβλήματα, όπως περιπτώσεις όπου η πάνω γνάθος βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από την κάτω, ή η κάτω πιο μπροστά από την πάνω (φυσιολογικά η πάνω γνάθος βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από την κάτω)

Η ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΡΑΒΑ

κάτω γνάθος

Περιπτώσεις στις οποίες κατά το κλείσιμο του στόματος η κάτω γνάθος κλείνει “στραβά” . H κατάσταση αυτή ενέχει το κίνδυνο ανάπτυξης σκελετικής ασυμμετρίας της γνάθου

ΧΑΣΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΔΟΝΤΙΑ

χάσμα

Περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα στα μπροστινά δόντια της άνω και της κάτω γνάθου, το οποίο μπορεί να συσχετίζεται με ανωμαλίες της μάσησης, κατάποσης και ομιλίας

ΤΑ ΠΑΝΩ ΔΟΝΤΙΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ 100% ΤΑ ΚΑΤΩ

κάλυψη

Περιπτώσεις στις οποίες τα πάνω δόντια καλύπτουν 100% τα κάτω , με κίνδυνο μελλοντικά ορισμένα πρόσθια δόντια να συγκλείνουν με ούλα και να τα τραυματίζουν

ΠΡΟΣΘΙΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΩ ΓΝΑΘΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

πρόσθια δόντια

Περιπτώσεις στις οποίες κάποιο-α από τα πρόσθια δόντια της πάνω γνάθου κλείνουν μέσα από τα κάτω με κίνδυνο τη φθορά της αδαμαντίνης των δοντιών αυτών ή τον τραυματισμό των ούλων τους

ΕΝΤΟΝΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

αισθητική

Πολύ κακή διάταξη δοντιών, που επηρεάζει αρνητικά την αισθητική και αποθαρρύνει συχνά το παιδί από ένα αυθόρμητο χαμόγελο

ΔΟΝΤΙΑ ΕΓΚΛΕΙΣΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΣΤΟ ΤΗΣ ΓΝΑΘΟΥ

αισθητική

Περιπτώσεις όπου ορισμένα δόντια παραμένουν έγκλειστα μέσα στο οστό της γνάθου (δεν «κατεβαίνουν») και χρειάζεται να τα τραβήξει ο ορθοδοντικός για να κατέβουν.

Web Design & Development by Generation Y generation-y