Προληπτικός 'Ελεγχος

Προληπτικός 'Ελεγχος

 

Πότε πρέπει να γίνεται προληπτικός ορθοδοντικός έλεγχος;

Αν και ο οδοντίατρος που παρακολουθεί το παιδί σε μικρή ηλικία είναι συνήθως σε θέση να εντοπίσει ένα σημαντικό αριθμό ορθοδοντικών προβλημάτων, ενδείκνυται ένας πληρέστερος ορθοδοντικός έλεγχος από ειδικό ορθοδοντικό στην ηλικία των 7- 8 ετών (σύσταση αμερικάνικης ορθοδοντικής ομοσπονδίας).

 

Γιατί στην ηλικία αυτή

Το πιθανότερο είναι στην ηλικία των 7-8 ετών να μην ξεκινήσει το παιδί καμμία θεραπεία. Όμως,στην ηλικία αυτή υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ομαλής ή μη ανάπτυξης των δοντιών και των γνάθων. Έτσι ο ορθοδοντικός μπορεί να κάνει μια πρώτη ενημέρωση στους γονείς σχετικά με προβλήματα που τυχόν υπάρχουν ή θα εμφανιστούν στο μέλλον.

Εάν διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα σε μικρή ηλικία, μπορεί να προτείνει μια προληπτική ορθοδοντική, εφόσον αυτό ενδείκνυται, ώστε να αποφευχθεί η επιδείνωση του προβλήματος, ή να εκτιμήσει το χρόνο έναρξης μιας ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας στο μέλλον.

Web Design & Development by Generation Y generation-y