ΣΥΝΤΟΜΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

Μπορεί η ορθοδοντική στους ενήλικες να λύσει ένα εντοπισμένο αισθητικό πρόβλημα σε σύντομο χρόνο;

  Πολλοί ενήλικες προσέρχονται στον ορθοδοντικό για να διευθετήσουν ένα εντοπισμένο αισθητικό πρόβλημα στα μπροστινά συνήθως δόντια. Αυτό που επιθυμούν είναι ένα ωραίο χαμόγελο  όσο συντομότερα γίνεται! Σε αρκετές περιπτώσεις και εφόσον η σύγκλειση δεν δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα, είναι δυνατό να διευθετηθεί το αισθητικό πρόβλημα με άριστα αποτελέσματα μέσα σε ελάχιστους μήνες!

   Μετά την κλινική εξέταση του ενδιαφερόμενου, ο ορθοδοντικός μπορεί να διαγνώσει εαν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εφικτή η διευθέτηση του αισθητικού προβλήματος σε σύντομο χρονικό διάστημα και να προτείνει τρόπους θεραπείας. Αυτό συνήθως μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις με μικρό συνωστισμό ή κενά στα πρόσθια  δόντια, ένα-δύο μεμονωμένα πεταχτά δόντια και εφόσον δεν απαιτείται ουσιαστική αλλαγή στη σύγκλειση. Σύντομη ορθοδοντική μπορεί να γίνει με όλες τις μεθόδους "αόρατης ορθοδοντικής" (λευκά πορσελάνινα σιδεράκια, γλωσσικά σιδεράκια (εσωτερικά σιδεράκια) ή χωρίς σιδεράκια (όπως για παράδειγμα με νάρθηκες INVISALIGN.)

 Μπορείτε να ανατρέξετε στη "Σύντομη Ορθοδοντική" που εμπεριέχεται στην ενότητα "ΠΡΙΝ&ΜΕΤΑ - Ενήλικες" για να δείτε περιστατικά που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.

 

Web Design & Development by Generation Y generation-y